Komitet Naukowy

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

Członkowie:

Dr n. med. Adam Caban

Dr n. med. Błażej Ciesielczyk

Dr n. med. Piotr Cieślik

Dr n. med. Sławomir Dudko

Dr n. med. Roman Grzybowski

Dr n. med. Rafał Kamiński

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski

Dr n. med. Jan Kiryluk

Dr n. med. Konrad Kopeć

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

Dr n. med. Krzysztof Piłat

Dr n. med. Tomasz Przymorski

Dr Piotr Piekarczyk

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

Dr Stanislaw Rak

Dr n. med. Robert Spławski

Dr n. med. Andrzej Szostek

Dr n. med. Jan Świątkowski

Dr n. med. Piotr Walczak

Dr n. med. Piotr Wojciechowski