Program

07.06.2018 – czwartek

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników

18.00–22.00   Kolacja

 

08.06.2018 – piątek

7.30–9.00        Śniadanie

9.00–9.15        Otwarcie konferencji – ośrodek AZS

9.15–9.30        Uroczyste wręczenie Odznaczenia

„ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ ORTOPEDII  i TRAUMATOLOGII”

Odznaczany: Dr n. med. Andrzej Szostek

Wręczający: prof. dr hab. n. med. Damian Kusz – Kanclerz Kapituły

prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński – Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr n. med. Tomasz Przymorski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

9.30–11.35      Sesja I – Referaty wprowadzające

Prowadzący: Damian Kusz, Wojciech Marczyński, Jan Świątkowski, Andrzej Szostek

OBRAŻENIA KOSTNO-STAWOWE

9.30–9.45        Epidemiologia obrażeń wysokoenergetycznych, zasady biologii i biomechaniki leczenia obrażeń wielomiejscowych narządu ruchu
Wojciech Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK w Otwocku)

9.45–10.00      Obrażenia wielomiejscowe narządu ruchu – zasady postępowania w Mazowieckim Centrum Urazowym|
Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Tomasz Waliński, Justyna Gołos, Grzegorz Kopeć,
Jakub Ziółek (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)

10.00–10.15    Współczesna traumatologia wobec złamań wielomiejscowych; możliwości
i zagrożenia
Sławomir Dudko, Damian Kusz, Konrad Kopeć, Piotr Wojciechowski (Oddział Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
)

10.15–10.30    Problemy diagnostyczne w rozpoznaniu uszkodzeń wielomiejscowych kości
w urazach wielonarządowych
Jan Świątkowski1,2,3 (1 Zakład Diagnostyki Obrazowej, SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku,
2 Zakład Radiologii Klinicznej, Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, 3 Klinika Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie
)

10.30–10.45    Leczenie chorych z obrażeniami wielomiejscowymi w Mazowieckim Centrum Urazowym
Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Kuczmera, Konrad Borcz, Piotr Cieślik,
Adam Pawlik (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)

10.45–11.00    Obrażenia wielomiejscowe narządu ruchu w materiale oddziału UO w Giżycku
Paweł Tański, Dorota Tarara, Michał Kucharski, Tomasz Małyszko, Rafał Winiarczyk, Tomasz Przymorski (Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o.)  

11.00–11.15    Postępowanie przeciwobrzękowe pochodzenia żylnego i limfatycznego
w obrażeniach wielomiejscowych narządu ruchu
Wojciech Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku)

11.15–11.35    Dyskusja

11.35–12.00    Przerwa kawowa – zwiedzanie ekspozycji firm
 

12.00–14.05    Sesja II – Referaty programowe

Prowadzący: Krzysztof Kwiatkowski, Adam Caban, Piotr Piekarczyk, Tomasz Przymorski

12.00–12.15    Złamanie kręgosłupa w wielomiejscowych uszkodzeniach narządu ruchu
Jan Świątkowski1,2,3, Krzysztof  Piłat2 (1Zakład Diagnostyki Obrazowej, SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, 2Zakład Radiologii Klinicznej, Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, 3Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie)

12.15–12.30    Specyfika leczenia uszkodzeń w obrębie miednicy u chorych z urazami wielonarządowymi, wielomiejscowymi
Adam Caban, Andrzej Zawadzki, Artur Plewiński, Wojciech Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku)

12.30–12.45    Złamania przezpanewkowe
Roman Grzybowski, Artur Makowski (Oddział Urazowo-Ortopedyczny SP ZOZ w Bartoszycach / WSS w Olsztynie)                                               

12.45–13.00    Złamania panewki stawu biodrowego ze złamaniami w obrębie kończyny dolnej po tej samej stronie
Adam  Caban, Andrzej Zawadzki, Maciej Kucharek, Wojciech Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku) 

13.00–13.15    Urazy miednicy z towarzyszącymi złamaniami kości długich oraz kręgosłupa
Roman Grzybowski, Artur Makowski (Oddział Urazowo-Ortopedyczny SP ZOZ w Bartoszycach / WSS w Olsztynie)

13.15–13.30    Złamania trzonu kości udowej u chorych z mnogimi obrażeniami ciała – nasze postępowanie diagnostyczne i operacyjne
Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Justyna Gołos, Bartosz Chwedczuk, Patryk Wrzosek, Krzysztof Rowicki (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)                                  

13.30–13.45    Powikłania po złamaniach w obrębie pierścienia miednicy i panewki związane
z urazami oraz leczeniem operacyjnym
Adam Caban, Artur Plewiński, Maciej Kucharek, Wojciech Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku)

13.45–14.05    Dyskusja

14.05–15.00    Przerwa na obiad, zwiedzanie ekspozycji firm

 

15.00–17.05    Sesja III – Referaty programowe

Prowadzący: Stanisław Pomianowski, Roman Grzybowski, Stanisław Rak, Robert Spławski

15.00–15.15    Powikłania zapalne w obrażeniach wielomiejscowych narządu ruchu – biologia zakażenia
Piotr Walczak, Stanisław Rak, Wojciech Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku)

15.15–15.30    Zapobieganie zapaleniom w obrażeniach wielomiejscowych narządu ruchu – taktyka postępowania
Piotr Walczak, Stanisław Rak, Wojciech Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku) 

15.30–15.45    Zespół Morel-Lavallee w praktyce oddziału UO w Giżycku
Tomasz Przymorski, Rafał Winiarczyk, Tomasz Małyszko, Dorota Tarara, Paweł Tański, Michał Kucharski (Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpitala Giżyckiego  Sp. z o. o.) 

15.45–16.00    Leczenie pourazowych i pozapalnych ubytków tkanek miękkich w materiale kliniki
Jarosław Wenda, Marek Molski, Bartłomiej Budkiewicz, Adrian Brychcy, Wojciech
Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku)

TEMATY WOLNE

16.00–16.15    Biologiczne metody augmentacji naprawy łąkotek – wyniki próby randomizowanej
Rafał Kamiński, Stanisław Pomianowski (Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku)

16.15–16.30    Rekonstrukcja funkcji barku po uszkodzeniu nerwu pachowego i masywnym pierścienia rotatorów za pomocą transferu gałązki ruchowej nerwu promieniowego i matrycy kolagenowej
Robert Spławski (Rehasport Clinic w Poznaniu) 

16.30–16.45    Terapia kolagenem MD w praktyce lekarza ortopedy
Jarosław Deszczyński (Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa)

16.45–17.05    Dyskusja

19.00   Kolacja

 

09.06.2018 roku – sobota

 

7.30–9.00        Śniadanie

9.00–11.05      Sesja IV – Referaty programowe

Prowadzący: Jarosław Deszczyński,  Roman Grzybowski, Andrzej Kolbuszewski, Piotr Walczak   

9.00–9.15        Biologia i biomechanika zapobiegania stawom rzekomym zakażonym w złamaniach otwartych
Wojciech Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku)

9.15–9.30        Wyniki leczenia stawów rzekomych zakażonych odmiennymi metodami stabilizacji zewnętrznej według wskazań, za i przeciw
Adrian Brychcy, Stanisław Rak, Wojciech Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK
im. Prof. Adama Grucy w Otwocku
)

9.30–9.45        Biofilm implantów a bakteriologia w stawach rzekomych zakażonych
Piotr Walczak, Aleksandra Grajek (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy 
w Otwocku
)

9.45–10.00      Co zmieniło się w bakteriologii?
Michał Ignarski, Aleksandra Grajek (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy 
w Otwocku
)

10.00–10.15    Zastosowanie rozwiertaków ssąco-płuczących i gwoździ śródszpikowych
z antybiotykiem w leczeniu stawów rzekomych zakażonych, wyniki
Andrzej Kolbuszewski, Piotr Walczak, Stanisław Rak, Wojciech Marczyński, Marek Dróżdż (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku)

10.15–10.30    Z drenem, czy bez drenu? Wyniki randomizowanej próby klinicznej w endoplastyce pierwotnej i rewizyjnej stawu biodrowego
Paweł Bartosz, Jerzy Białecki, Wojciech Marczyński (Klinika Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku)

10.30–10.45    Rantudil. Zastosowanie w ortopedii
Tomasz Przymorski (Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o.)  

10.45–11.05    Dyskusja

11.05–11.35    Podsumowanie lub Sesja Okrągłego Stołu (zależnie od czasu)
Uczestnicy: Członkowie Komitetu Naukowego

11.35               Zakończenie Sympozjum