Komitet Honorowy

Starosta Powiatu Giżyckiego
Wacław Strażewicz

Burmistrz Miasta Giżycka
Wojciech Iwaszkiewicz

Wójt Gminy Giżycko
Marek Jasudowicz

Zarządca Restrukturyzacyjny Szpitala Giżyckiego
Agnieszka Biała

Dr n. med. Andrzej Szostek