O Sympozjum

  

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

po raz ósmy zapraszamy na Mazury.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach od 7 do 9 czerwca 2018 roku w AZS Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego w Wilkasach odbędzie się VIII Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne organizowane przez Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpitala Giżyckiego wspólnie z Kliniką Ortopedii CMKP w Otwocku, a także Oddział Warmińsko-Mazurski PTOiTr.

Sympozjum objęte zostało patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu oraz Prezesa Zarządu Głównego PTOiTr.

Tematem sympozjum będą obrażenia wielomiejscowe narządu ruchu – biologia i biomechanika leczenia.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w Sympozjum.

Mamy nadzieję, że zaszczycicie Państwo VIII Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne swoją obecnością. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby pobyt na Mazurach był niezapomniany, obfitujący w gorące dyskusje w czasie sesji, a także pełen miłych wrażeń.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński                                     Dr n. med. Tomasz Przymorski

     Przewodniczący Komitetu Naukowego                  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego